Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Neutro - zintegrowany system dla przedsiębiorstw i firm budżetowych

Detlon Software Zastosowanie modułów w danych platformach


Platforma Finansowa
Moduł dokumentów księgowych umożliwia:
 • wprowadzanie dokumentów księgowych,

 • akceptowanie dokumentów wygenerowanych automatycznie w platformach sprzedaży, magazynowej i płacowej,

 • przeglądanie dokumentów wygenerowanych w platformie sprzedaży.


Moduł rejestrów VAT umożliwia:
 • drukowanie rejestrów sprzedaży na podstawie dokumentów z platformy sprzedaży,

 • drukowanie rejestrów zakupów.


Moduł rozrachunków z kontrahentami umożliwia:
 • kontrolowanie rozrachunków z kontrahentami,

 • rozliczenie kontrahentów,

 • kontrolowanie terminów płatności, limitów kredytu kontrahenta lub umowy,

 • drukowanie informacji o należnościach, zobowiązaniach, potwierdzeń salda i wezwań do zapłaty.


Moduł przelicznika walutowego umożliwia:
 • przeliczanie walutowe na podstawie tabel kursów walut,

 • automatyczną aktualizację tabeli kursowej (źródło aktualizacji strony www NBP ),

 • wprowadzanie tabel kursowych innych banków,

 • rozliczanie zapłat w dowolnej walucie.


Moduł rozliczeń kosztowych umożliwia:
 • rozliczanie kosztów pośrednich i administracji,

 • ewidencję kosztów kalkulacyjnych,

 • automatyczne zaksięgowanie kosztów,

 • zestawienia kont kosztowych w różnych zestawieniach.


Moduł zaangażowania wydatków budżetowych umożliwia:
 • rejestrację na kontach pozabilansowych planu wydatków, podpisywanych umów (zaangażowanie),

 • kosztów oraz wydatków w rozdziale na poszczególne zadania,

 • drukowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych z uwzględnieniem planu,

 • obliczanie zaangażowania, kosztów i wydatków na poszczególne zadania.


Moduł ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych umożliwia:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,

 • obliczanie amortyzacji środków trwałych,

 • dokonywanie przeszacowań majątku trwałego,

 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji i majątku firmy,

 • rozliczenie środków trwałych zgodne z międzynarodowym standardem rachunkowości.


Moduł komunikacji z systemami bankowymi umożliwia:
 • komunikację z bankiem w zakresie dokonywania przelewów.


Platforma Kadr-Płacowa
Moduł planowania pracy umożliwia:
 • planowanie czasu pracy dla pracowników.


Moduł kartotek kadrowo-płacowych umożliwia:
 • prowadzenie kartoteki personalnej,

 • prowadzenie kartoteki urlopowej i zasiłkowej,

 • prowadzenie kartoteki historii pracy (stażowa),

 • prowadzenie rozliczeń podatkowych i płacowych.


Moduł list płac umożliwia:
 • tworzenie wzorów list płac i schematów naliczania,

 • tworzenie naliczanie i wydruk list płac, pasków do list i list kasowych,

 • tworzenie zbiorówek,

 • komunikację z bankiem w zakresie dokonywania przelewów na rachunkach pracowników.


Moduł komunikacji z programem płatnik umożliwia:
 • tworzenie kolekcji dokumentów na podstawie wzorców,

 • generowanie dokumentów do płatnika.


Moduł deklaracji podatkowej umożliwia:
 • edycję wzorów deklaracji podatkowych,

 • drukowanie deklaracji podatkowych na podstawie kartoteki podatkowej.


Moduł pism typowych umożliwia:
 • tworzenie dowolnych pism i ich drukowanie na podstawie danych z kartotek.


Platforma Sprzedaży
Moduł sprzedaży usług umożliwia:
 • tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zweryfikowanych kart drogowych dot. zleceń,

 • tworzenie i akceptację faktur za usługi stacji obsług,

 • sprzedaż pozostałych usług,

 • druk dokumentów sprzedaży.


Moduł sprzedaży towarów umożliwia:
 • sprzedaż towarów z magazynu,

 • tworzenie dokumentów materiałowych dla sprzedawanych towarów,

 • rezerwację materiałów w magazynie.


Moduł dokumentów sprzedaży umożliwia:
 • tworzenie i drukowanie paragonów, faktur, korekt oraz innych dokumentów sprzedaży,

 • fiskalizację dokumentów sprzedaży,

 • kontrolę salda kontrahenta w rozrachunkach.


Moduł przelicznika walutowego umożliwia:
 • przelicznik walutowy na podstawie tabeli kursów walut,

 • automatyczną aktualizację tabeli kursowej (źródło aktualizacji strony www NBP),

 • wprowadzanie tabel kursowych innych banków,

 • tworzenie faktur w dowolnej walucie na podstawie daty sprzedaży lub daty określonej w umowie.


Platforma Magazynowa
Moduł gospodarki materiałowej umożliwia:
 • obsługę gospodarki magazynowej w zakresie kontroli stanów magazynowych,

 • wprowadzanie, korygowanie i przeglądanie dokumentów materiałowych,

 • akceptowanie dokumentów tworzonych na stacji obsługi,

 • tworzenie dokumentów na podstawie rezerwacji i zamówień,

 • planowanie i zarządzanie zaopatrzeniem dla magazynów,

 • kontrolowanie i ewidencjonowanie zużytych materiałów szkodliwych dla środowiska.


Moduł inwentaryzacji materiałów umożliwia:
 • zakładanie inwentaryzacji i generowanie arkuszy spisowych,

 • wprowadzanie stanów z natury,

 • kontrolę niedoborów i nadwyżek,

 • rozliczenie inwentaryzacji z wygenerowaniem dokumentów materiałowych.