Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Rozkłady online

Detlon Software Rozkłady online - zasada działania


Szybkie tworzenie rozkładu jazdy - opis

Tryby dostępu

Jeśli masz już założone konto w systemie 'rozkłady online' zaloguj się w prawym górnym rogu panelu rozkładów:
login

Jeśli chcesz przetestować system, przejdź do wersji demo wciskając w panelu rozkładów:
Wersja demo nie zawtera modułu tabliczek, oraz modułu 'rozkłady web'.
demo

Chcesz założyć nowe konto? zrób to tutaj: Zamów system

Panel rozkładów (dostępny w pełnej wersji)


Panel rozkładów umożliwia tworzenie, zarządzanie i archiwizowanie rozkładów jazdy.
Dodatkowo możliwe jest tutaj m.in. tworzenie własnych legend (opis poniżej w dziale FAQ).

Nowy rozkład należy utworzyć wpisując nazwę linii:
dodaj_rozklad

Rozkład zostanie dodany do spisu rozkładów:
spis_linii

Możliwe jest tutaj tworzenie kopii zapasowych rozkładów (przydatne w przypadku kiedy chcemy utworzyć nową wersję rozkładu nie tracąc poprzedniej wersji), automatyczne tworzenie rozkładu 'w drugą stronę', drukowanie rozkładu w formacie PDF oraz usunięcie rozkładu.
Dodatkowo można zwiększyć ilość schematów przeliczania czasu na kolejnych przystankach. Przykładowo utworzyć dodatkowy schemat na godziny poranne.

Nas interesuje przycisk 'przejdź do rozkładu' przenoszący do formularza rozkładu umożliwiającego jego edycję.

W panelu rozkładów możliwe jest również definiowanie własnych legend:
spis_linii

Jeśli korzystasz z tabliczek przystankowych, lub rozkładów na Twoją stronę www, można tu zdefiniować legendy oznaczone jako 'nagłówek'. Taka legenda traktowana jest jako kolumna pod którą drukowane są przydzielone kursy. Przyładowo tabliczkę można podzielić na kolumny-nagłówki: 'dni robocze', 'sobota', 'niedziela'.

Formularz rozkładu jazdy

Górna część formularza zawiera dane o rozkładzie:
rozklad_nagl

Należy uzupełnić pola:
  1. Nazwa przedsiębiorcy (w wersji pełnej uzupełniana automatycznie)
  2. Osoba zarządzająca transportem (w wersji pełnej uzupełniana automatycznie)
  3. Nazwa linii komunikacyjnej (w wersji pełnej uzupełniana automatycznie)
  4. Oznaczenie linii komunikacyjnej

Dodawanie przystanków i kursów
Do rozkładu należy dodać określoną liczbę kursów oraz przystanków, służą do tego panele:
rozklad_nagl
*Ilość kursów oraz przystanków można modyfikować podczas pracy z rozkładem, nie jest konieczne wprowadzenie od razu końcowej ilości.


Po dodaniu przystanki i kursy zostaną umieszczone w rozkładzie:
przyst_kurs

Zapisywanie rozkładu:
Wprowadzane zmiany należy zapisywać przyciskiem rozklad_nagl

Wprowadzanie przystanków:
przyst_kurs

W liście przystanków należy uzupełnić pole 2 (Kod miejscowości wg rejestru terytorialnego - pole obowiązkowe od 01.03.2012) oraz pole 3 (Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego).
Pole 1 służy do usunięcia z listy wybranego przystanku.
Po usunięciu przystanku odległości między przystankami oraz czasy przystanków i kursów zostaną automatycznie przeliczone!

Odległości przystanków - przeliczanie automatyczne:
przyst_kurs

Aby wprowadzić odległości między przystankami wystarczy uzupełnić je miedzy dwoma kolejnymi przystankami, odległości narastająco oraz średnia prędkość techniczna zostanie obliczona automatycznie.
Możliwe jest również wprowadzanie odległości narastająco, w tym przypadku odległości między kolejnymi przystankami wraz ze średnią prędkością techniczną zostaną obliczone automatycznie:
przyst_kurs

Czasy przystanków i kursów - przeliczanie automatyczne:
przyst_kurs

Czasy przejazdu między przystankami działają w analogiczny sposób jak odległości. Wystarczy wprowadzić wartość pomiędzy dwoma przystankami, a czas narastająco wraz ze średnią prędkością techniczną przeliczy się automatycznie.
Podobnie jak w przypadku odległości, można edytować zarówno czas pomiędzy dwoma przystankami, jak również narastający.

Edycja czasów między przystankami wpływa jednocześnie na czas zatrzymywania się pojazdu na danym przystanku w kolejnych kursach.
Dlatego czasy kursów (poza pierwszym - startowym) również są przeliczone automatycznie:
przyst_kurs

Ostatnim elementem edycji przystanków jest czas postoju na danym dworcu.
Po jego edycji przeliczony zostanie czas przejazdy na całej linii, a co za tym idzie również czasy postojów poszczególnych kursów na danym przystanku:
przyst_kurs

Edycja kursów:
przyst_kurs

Aby wprowadzić kurs należy uzupełnić następujące pola:
1. Numeracja kursów - przy wprowadzaniu rozkładu dla linii w jedną stronę powinna być nieparzysta, w drugą parzysta.
2. Legendy - aby przypisać legendę do kursu należy rozwinąć listę legend przyciskiem '+' (2), a następnie na liście legend oznaczyć wybrane legendy (3). (opis zarządzania legendami w dziale FAQ
4. Ilość dni w roku w które jeĽdzi dany kurs
5. Legendy przyśpieszone - działają analogicznie do legend zwykłych
6. Godzina startu kursu - należy uzupełnić jedynie godzinę startową, godziny przypisane kolejnym przystankom zostaną uzupełnione automatycznie.

Jeżeli podczas danego kursu autobus nie zatrzymuje się na wszystkich przystankach, można je wyłączyć przy pomocy przycisku 'x' (7) znajdującego się przy każdej godzinie zatrzymania.
Taki przystanek można przywrócić wciskając 'v' znajdujące się w tym samym miejscu.

Wybrany kurs można usunąć z rozkładu przy pomocy przycisku 'x' (8)

Ilość pojazdów:
Ilość pojazdów obsługujących rozkład uzupełniana jest tutaj:
przyst_kurs

Wydruk PDF:
Po skończonym wprowadzeniu kursów należy utworzyć wydruk PDF przy pomocy przycisku:
przyst_kurs

Gotowy plik można wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera:
przyst_kurs
W rozkładach tworzonych w systemie w każdej chwili można wprowadzić modyfikację, i wydrukować rozkład ponownie.

Panel tabliczek przystankowych

Panel tabliczek przystankowych służy do wydruku tabliczek z wybranych linii w formacie PDF.
Widoczny jest tu wybór listy rozkładów do wydruku:
tabliczki_przystankowe

Po wybraniu rozkładu przechodzimy do wyboru przystanków do druku (domyślnie zaznaczone są wszystkie).
Możliwe jest tu określenie które przystanki mają być widoczne na tabliczce w polu 'trasa'.

tabliczki_druk

Dostępnych jest kilka szablonów tabliczek, oto jeden z nich:

tabliczki_przystankowe

Panel rozkładów web (na Twoją stronę www)

Panel rozkładów web służy do edycji panelu z rozkładami jazdy wyświetlanego na Twojej stronie www.
Treści widoczne przy każdej lini można edytować w panelu rozkładów, pod kazdym rozkładem:

rozkłady na Twoja strone

Można tu określić, czy dany rozkład ma być widoczny na Twojej stronie. Czy po kliknięciu ma się wyświetlić rozkłąd jazdy.
Określana jest też tutaj kolejność wyświetlania rozkłądów w panelu.

Wygląd panelu, taki jak grafika pod liniami, kolorystyka, czcionka i wielkości można zmieniać w panelu 'rozkłądy web'.
Poniżej jego fragment:
edycja panelu

Panel (interaktywny) na Twojej stronie przykładowo może wyglądać tak:

FAQ

1. Jak tworzyć własne legendy i usuwać istniejące?
2. Czy w gotowym rozkładzie można dodać kurs lub przystanek pomiędzy innymi?
3. Tworzenie kopii zapasowej wprowadzonego rozkładu
4. Tworzenie rozkładu jazdy w przeciwnym kierunku
5. Czy moge zmienić hasło?
6. Jak zmienić osobę zarządzającą transportem oraz nazwę przedsiębiorcy?
7. Jak na wydruku rozkładu umieścić dodatkowy komentarz
8. Chce wydrukować sam rozkład jazdy, bez dodatkowych pól
9. Określenie ilości kursów na wydruku i orientacji strony
10. Czy średnia prędkość techniczna musi być pokazana dla każdego przystanku?
11. W moim rozkładzie kursy wieczorne trwają krócej niż pozostałe, jak to ustawić?