Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium dla komunikacji miejskiej - planowanie pracy kierowców

Detlon Software System Harmonium wersja MPK - Specyfikacja produktu

Tworzenie grafików komunikacja publiczna
Harmonium w wersji dla Komunikacji Publicznej to system komputerowy zapewniajacy wygodne prowadzenie każdego przedsiebiorstwa komunikacji publicznej realizującego przewozy na liniach miejskich, podmiejskich oraz objetych rozporządzeniem 561/2006.
System Harmonium wspiera pracę od rozkładu jazdy przez planowanie miesięczne, bieżące dyspozycje po pełne rozliczenie kierowców.

Potrafi w pełni automatycznie stworzyć miesięczny grafik zgodny ze specyfiką pracy w Państwa przedsiębiorstwie, umożliwiając definiowanie szeregu własnych warunków i schematów generacji.
Pozwala na szybkie, zautomatyzowane planowanie i koordynację pracy kierowców bez ryzyka przypadkowego wystąpienia przekroczeń ustawowych.


System został dostosowany do charakterystyki pracy w komunikacji miejskiej i z powodzeniem funkcjonuje w przedsiębiorstwach realizujących połączenia komunikacji miejskiej.

Zapewnia wygodną pracę na stanowisku dyspozytora, automatyzując i prezentując graficznie bieżące dyspozycje.
Uwzględnia wszystkie przepisy wynikające m. in. z ustawy o czasie pracy kierowców, rozporządzenia 561/2006 oraz przepisy kodeksu pracy.

Harmonium umożliwia optymalizację linii i grafików, planowanie urlopów, tworzenie brygad, zarządzanie taborem, przydzielanie liniii kierowcom, tworzenie raportów, tworzenie kart pracy i wiele innych przydatnych funkcji.

Rozkład jazdy grafik ewidencja

Poniżej przedstawiamy uogólniony schemat działania systemu Harmonium.

Planowanie czasu pracy kierowców MPK

Moduł importów i rozkładu jazdy

Rozkłady jazdy linie regularne
Moduł importu pozwala w kilku prostych krokach zaimportować rozkłady jazdy lub gotowe brygady i zadania dzienne.
System współpracuje ze wszystkimi wiodącymi programami do tworzenia rozkładów jazdy.
Możliwe jest również zdefiniowanie własnego formatu importu, dostosowanego do przewozów realizowanych w Państwa przedsiębiorstwie.
Rozkłady w zależności od potrzeb mogą zostać wgrane raz, przy początku pracy z systemem, a następnie modyfikowane bezpośrednio w systemie Harmonium. Mogą też być importowane automatycznie po każdej zmianie.

Poniżej przykład importu bieżących różnic.
import rozkładów linie regularne

Import i uwzględnienie w grafiku nowego rozkłądu jazdy, lub podmiana jego części możliwa jest w dowolnym dniu miesiąca.

Linie regularne do 50 km
Moduł rozkładów jazdy umożliwia uwzględnienie kursów z linii regularnych do 50 km których dotyczą osobne przepisy prawne, kursów dojazdowych,oraz dowolnych innych przewozów.
W systemie Harmonium możemy łączyć różne typy przewozów na poziomie dnia, tygodnia jak i miesiąca z zachowaniem kontroli przepisów.
Kursy można grupować, przydzielać do linii oraz przypisać im dowolnie definiowane legendy.

Brygady, zadania dzienne

Brygady komunikacja miejska i podmiejska
Zadania dzienne, czyli służby które na etapie planowania są przydzielane kierowcom mogą zostać zaimportowane z innego systemu lub automatycznie wygenerowane w systemie Harmonium na podstawie Państwa rozkładu jazdy.
W przypadku importu system sprawdza pobrane służby pod kątem poprawności (m.in. przerwy, czasy pracy, jazdy, długośc zadania, poprawność czynności) aby uniknąc planowania niepoprawnych zadań.
W przypadku automatycznej generacji służb, system tworzy zadania dzienne nie zawierające błedów, oraz najbardziej optymalne pod kątem przydzielania kierowcom.

Możliwe jest tworzenie zadań dziennych na podstawie całego rozkładu jazdy, lub jego części, w dowolnym momencie pracy z systemem.

Zadania dzienne można modyfikować w dowolnym momencie.Jeśli podczas ręcznej edycji pojawi się naruszenie, system poinformuje o tym przy pomocy czytelnych komunikatów.
Możliwe jest tutaj zdefiniowanie dodatkowych dojazdówek oraz OC.

Poniżej przykład zadania dziennego z kontrolą poprawności. zadanie dzienne kierowcy

Planowanie

Tworzenie grafiku dla kierowców
Planowanie miesięczne jest jednym z najważniejszych elementów systemu Harmonium. Jest to moduł pozwalający na automatyczne, wygodne i szybkie stworzenie miesięcznego grafiku dla kierowców z uwzględnieniem specyfiki pracy w Państwa przedsiębiorstwie. System Harmonium w sposób najbardziej optymalny przydziela zadania dzienne kierowcom. Dostosowując wybór zadań do systemu zatrudnienia i możliwości każdego kierowcy.

Przydzielenie zadań kierowcom odbywa się automatycznie z zachowaniem kontroli poprawności tworzonego grafiku, w tym zgodności z ustawą o czasie pracy kierowców, a także dla zatrudnionych na umowę o pracę, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy. Zachowane są m.in. odpowiednie odpoczynki, przerwy, czasy pracy, czasy jazdy zarówno na poziomie dnia, tygodnia, miesiąca jak i całego okresu rozliczeniowego.

System zawiaera moduł zleceń pozwalacjący na uwzględnienie w grafiku zarówno kursów regularnych jak też dodatkowych zleceń.

Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się inną specyfiką pracy, dlatego moduł planowania tworzony był we współpracyz wieloma jednostkami komunikacji publicznej. W efekcie udało się stworzyć moduł mogący uwzględnić różne sposoby planowania pracy kierowców i realnie zautomatyzowac ten proces. Jest to jeden z kilku elementów systemu Harmonium szczególnie docenianych przez naszych klientów.

Nie byłoby możliwe wypisanie wszystkich możliwości modułu planowania, dlatego przedstawiamy najważniejsze z nich:
 • praca w brygadach, praca zmianowa
 • tworzenie własnych schematów pracy kierowcy lub grupy kierowców (np.praca tylko w weekendy, praca na określone zmiany, realizacja określonych służb)
 • przypisanie kierowców/grup kierowców do linii lub grup zadań dziennych
 • planowanie urlopów, uwzględnienie dni chorobowych
 • przypisanie kierowcom pojazdów
 • efektywna praca na część etatu
 • uwzględnienie wszystkich form zatrudnienia
 • określanie dni specjalnych
 • tworzenie rezerw
 • uwzględnianie dodatkowych zleceń
 • zarządzanie taborem
i wiele innych

Grafik i bieżące dyspozycje

miesięczny grafik dla kierowców
Panel grafiku zapewnia czytelny widok całego miesiącaz możliwością szybkiego i wygodnego wprowadzenia wszelkich zmian w zaplanowanym miesiącu. Widoczne są wszystkie naruszenia dla wszystkich kierowców. Po dokonaniu dowolnej zmiany (np. przeniesienie zadania dziennego innemu kierowcy) na bieżąco przeliczane są czasy niezbędne do rozliczenia. W razie wystąpienia ewentualnego naruszenia, użytkownik jest na bieżąco informowany. Na tym poziomie dostępny jest również taryfikator wykroczeń, dzięki któremu można szybko wybrać najoptymalniejszą z możliwych zamian.

Poniżej przedstawiony jest grafik wraz z wycinkiem informacji o błędach.
Grafik kierowców
Tutaj prezentujemy wycinek taryfikatora:
Taryfkator

W module grafiku istotna jest wygoda wprowadzania zmian. Możliwa jest zamiana służby między kierowcami, usuwanie służb, wyszukanie nowego kierowcy mogącego zrealizować dany przewóz, dodawanie urlopów, wolnych, chorobowych i rezerw, zmiana godzin pracy, podmiana pojazdów, modyfikacja bieżącego zadania dziennego i wiele innych. Dzięki wygodnym komunikatom, możliwe jest również korzystanie z systemu również przez pracowników nie znających wszystkich przepisów prawnych. Podczas kontroli poprawności system uwzględnia typ realizowanych przewozów oraz system zatrudnienia danego kierowcy.

Moduł dyspozytora

dyspozycje dzienne
W systemie Harmonium wydzielony został osobny moduł dyspozytora. Pozwala na wystawianie, weryfikację oraz zatwierdzanie kart drogowych. Dyspozytor ma też możliwość podmiany pojazdu oraz kierowcy dla danej służby, jak również edycji czasów i liczników. Podczas edycji danego kierowcy widoczny jest podgląd przypisanej mu części grafiku, wraz z przekroczeniami które są na bieżąco przeliczane. Pozwala to zminimalizować naruszenia tworzone przez dyspozytorów

Rozliczenie

rozliczenie czasu pracy kierowców
System Harmonium automatycznie tworzy kompletną ewidencję czasu pracy kierowców.
Możliwe jest automatyczne połączenie z platformą płacową Harmonium Płace. Dostępny jest również eksport danych do większości systemów płacowych oraz do formatu Excel.

Poniżej znajduje się przykładowe rozliczenie:
Ewidencja czasu pracy kierowców


Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty: KONTAKT
Sprawdź ceny systemu: CENNIK