Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA System Harmonium
System Harmonium System Harmonium


Detlon Software System Harmonium - Specyfikacja produktu

Tworzenie grafików komunikacja publiczna
Harmonium to system komputerowy zapewniający wygodne prowadzenie każdego przedsiębiorstwa komunikacji realizującego przewozy na liniach miejskich, dalekobieżnych, objętych rozporządzeniem 561/2006 oraz przewozy okolicznościowe i turystyczne.
System Harmonium wspiera pracę od rozkładu jazdy przez planowanie miesięczne, bieżące dyspozycje po pełne rozliczenie kierowców.

Potrafi w pełni automatycznie stworzyć miesięczny grafik zgodny ze specyfiką pracy w Państwa przedsiębiorstwie, umożliwiając definiowanie szeregu własnych warunków i schematów generacji.
Pozwala na szybkie, zautomatyzowane planowanie i koordynację pracy kierowców bez ryzyka przypadkowego wystąpienia przekroczeń ustawowych.

Harmonium Standard Wersja Standard Pozwala na automatyczne tworzenie poprawnych harmonogramów czasu pracy kierowców oraz ewidencji czasu pracy.
Wersja dedykowana dla firm obsługujących linie poniżej 50 km oraz przewozy okolicznościowe.

Harmonium 561 Wersja 561 Automatyczne tworzenie grafików oraz kontrola bieżącej jazdy kierowców.
Dla przedsiębiorstw realizujących przewozy regularne, okolicznosciowe i turystyczne objęte rozporządzeniem nr 561/2006.
Współpracuje z systemem Harmonium Tacho pozwalając na automatyczne rozliczenie danych z kart kierowców i tarczek analogowych.

Harmonium MPK Wersja MPK Automatyczne tworzenie planu pracy, bieżące dyspozycje, weryfikacja, tworzenie ewidencji czasu pracy.
Zapewnia wygodną pracę na stanowisku dyspozytora, automatyzując i prezentując graficznie bieżące dyspozycje.
Wersja dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw realizujących przewozy komunikacji publicznej.

System z powodzeniem funkcjonuje w małych firmach
automatyzując proces tworzenia harmonogramów i rozliczania kierowców.
Harmonium sprawdza się również w przedsiębiorstwach zatrudniających setki kierowców, w tym realizujących przewozy komunikacji publicznej, wspierając prace od rozkładu jazdy, przez planowanie, bieżące dyspozycje, aż po pełne rozliczenie kierowców.

Uwzględnia wszystkie przepisy wynikające m. in. z ustawy o czasie pracy kierowców, rozporządzenia 561/2006 oraz przepisy kodeksu pracy.

Harmonium umożliwia optymalizację linii i grafików, wygodne wprowadzanie zleceń, automatyczne wyszukanie kierowcy i pojazdu, planowanie urlopów, tworzenie brygad, zarządzanie taborem, przydzielanie linii kierowcom, tworzenie raportów, tworzenie kart i wiele innych przydatnych funkcji.

Rozkład jazdy grafik ewidencja

Poniżej przedstawiamy uogólniony schemat działania systemu Harmonium.

Planowanie czasu pracy kierowców MPK

Chcą Państwo przetestować system?
Prosimy o kontakt z nami, umówimy się z Państwem na bezpłatną prezentację systemu


Moduł importów [wersja standard, MPK]

Rozkłady jazdy linie regularne
Moduł importu pozwala w kilku prostych krokach zaimportować rozkłady jazdy lub gotowe brygady i zadania dzienne.
System współpracuje ze wszystkimi wiodącymi programami do tworzenia rozkładów jazdy.
Możliwe jest zdefiniowanie własnego formatu importu, dostosowanego do przewozów realizowanych w Państwa przedsiębiorstwie.
Import i uwzględnienie w grafiku nowego rozkładu jazdy, lub podmiana jego części możliwa jest w dowolnym dniu miesiąca.

Przeczytaj więcej o module rozkłądów jazdy oraz module importu


Moduł rozkładów jazdy

Linie regularne do 50 km
Rozkłady jazdy mogą zostać wprowadzone do systemu harmonium bezpośrednio. Mogą też zostać wgrane przy użyciu pliku csv oraz zaimportowane modułem importów.
Moduł rozkładów jazdy umożliwia uwzględnienie kursów z linii regularnych do 50 km których dotyczą osobne przepisy prawne, kursów dojazdowych,oraz dowolnych innych przewozów.
W systemie Harmonium możemy łączyć różne typy przewozów na poziomie dnia, tygodnia jak i miesiąca z zachowaniem kontroli przepisów.


Brygady, zadania dzienne

Brygady komunikacja miejska i podmiejska
Zadania dzienne, czyli służby które na etapie planowania są przydzielane kierowcom mogą zostać zaimportowane z innego systemu lub automatycznie wygenerowane w systemie Harmonium na podstawie Państwa rozkładu jazdy.
W przypadku importu system sprawdza pobrane służby pod kątem poprawności (m.in. przerwy, czasy pracy, jazdy, długość zadania, poprawność czynności) aby uniknąć planowania niepoprawnych zadań.
W przypadku automatycznej generacji służb, system tworzy zadania dzienne nie zawierające błędów, oraz najbardziej optymalne pod kątem przydzielania kierowcom.

Możliwe jest tworzenie zadań dziennych na podstawie całego rozkładu jazdy, lub jego części, w dowolnym momencie pracy z systemem.

Zadania dzienne można modyfikować w dowolnym momencie. Jeśli podczas ręcznej edycji pojawi się naruszenie, system poinformuje o tym przy pomocy czytelnych komunikatów.
Możliwe jest tutaj zdefiniowanie dodatkowych dojazdówek oraz OC.

Poniżej przykład zadania dziennego z kontrolą poprawności. zadanie dzienne kierowcy

Moduł zleceń

Linie regularne do 50 km
Moduł zleceń pozwala na wygodne wprowadzanie zleceń, również wieloetapowych. Jednoosobowych lub załogowych. System automatycznie wygeneruje jedno lub wiele zadań dziennych zawierających odpowiednie czasy pracy oraz przerwy. Zadania te zostaną następnie przypisane kierowcom i pojazdom. W zleceniu wystarczy wprowadzić jedynie istotne dla nas kwestie.
Zlecenie może mieć od razu przypisany pojazd i kierowcę, wtedy wszystkie przerwy, czasy pracy i dyżury zostaną do nich dostosowane. Można też skorzystać z automatu proponującego optymalnych kierowców i pojazdy zgodnie z wybranymi kryteriami.

moduł zleceń przewozowych

Genaracja grafiku, planowanie

Tworzenie grafiku dla kierowców
Planowanie miesięczne jest jednym z najważniejszych elementów systemu Harmonium. Jest to moduł pozwalający na automatyczne, wygodne i szybkie stworzenie miesięcznego grafiku dla kierowców z uwzględnieniem specyfiki pracy w Państwa przedsiębiorstwie. System Harmonium w sposób najbardziej optymalny przydziela zadania dzienne kierowcom. Dostosowując wybór zadań do systemu zatrudnienia i możliwości każdego kierowcy.

Przydzielenie zadań kierowcom odbywa się automatycznie z zachowaniem kontroli poprawności tworzonego grafiku, w tym zgodności z ustawą o czasie pracy kierowców, a także dla zatrudnionych na umowę o pracę, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy. Zachowane są m.in. odpowiednie odpoczynki, przerwy, czasy pracy, czasy jazdy zarówno na poziomie dnia, tygodnia, miesiąca jak i całego okresu rozliczeniowego.

System zawiera moduł zleceń pozwalający na uwzględnienie w grafiku zarówno kursów regularnych jak też dodatkowych zleceń.

Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się inną specyfiką pracy, dlatego moduł planowania tworzony był we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami realizującymi różne typy przewozów. W efekcie udało się stworzyć moduł mogący uwzględnić różne sposoby planowania pracy kierowców i realnie zautomatyzować ten proces. Jest to jeden z kilku elementów systemu Harmonium szczególnie docenianych przez naszych klientów.

Nie byłoby możliwe wypisanie wszystkich możliwości modułu planowania, dlatego przedstawiamy najważniejsze z nich:
 • praca w brygadach, praca zmianowa
 • tworzenie własnych schematów pracy kierowcy lub grupy kierowców (np. praca tylko w weekendy, praca na określone zmiany, realizacja określonych służb)
 • przypisanie kierowców/grup kierowców do linii lub grup zadań dziennych
 • planowanie urlopów, uwzględnienie dni chorobowych
 • przypisanie kierowcom pojazdów
 • efektywna praca na część etatu
 • uwzględnienie wszystkich form zatrudnienia
 • określanie dni specjalnych
 • tworzenie rezerw
 • uwzględnianie dodatkowych zleceń
 • zarządzanie taborem
i wiele innych

Grafik i bieżące dyspozycje

miesięczny grafik dla kierowców
Panel grafiku zapewnia czytelny widok całego miesiąca z możliwością szybkiego i wygodnego wprowadzenia wszelkich zmian w zaplanowanym miesiącu. Widoczne są wszystkie naruszenia dla wszystkich kierowców. Po dokonaniu dowolnej zmiany (np. przeniesienie zadania dziennego innemu kierowcy) na bieżąco przeliczane są czasy niezbędne do rozliczenia. W razie wystąpienia ewentualnego naruszenia, użytkownik jest na bieżąco informowany. Na tym poziomie dostępny jest również taryfikator wykroczeń, dzięki któremu można szybko wybrać najoptymalniejszą z możliwych zamian.

Przeczytaj więcej o planowaniu i dyspozycjach dziennych


Poniżej przedstawiony jest grafik wraz z wycinkiem informacji o błędach.
Grafik kierowców

Tutaj prezentujemy wycinek taryfikatora:
Taryfkator

Przeczytaj więcej o kontroli w systemie Harmonium

W module grafiku istotna jest wygoda wprowadzania zmian. Możliwa jest zamiana służby między kierowcami, usuwanie służb, wyszukanie nowego kierowcy mogącego zrealizować dany przewóz, dodawanie urlopów, wolnych, chorobowych i rezerw, zmiana godzin pracy, podmiana pojazdów, modyfikacja bieżącego zadania dziennego i wiele innych. Dzięki wygodnym komunikatom, możliwe jest również korzystanie z systemu również przez pracowników nie znających wszystkich przepisów prawnych. Podczas kontroli poprawności system uwzględnia typ realizowanych przewozów oraz system zatrudnienia danego kierowcy.

Połączenie z systemem 'Harmonium Tacho' pozwala uwzględnić w ramach jednego grafiku przewozy planowane,
oraz ich realizację automatycznie sczytaną przez system z tachografów analogowych oraz cyfrowych.
Również w ramach jednego kierowcy możliwe jest połączenie planu pracy na liniach regularnych oraz realizacji z tachografu.
Zachowana jest tu pełna kontrola poprawności oraz możliwość szybkiego spójnego rozliczenia tego typu przewozów.

Planer kierowców i pojazdów

planer grafiku
System Harmonium umożliwia podgląd grafiku kierowców oraz pojazdów na dowolny okres czas z różnym poziomem dokładności. Możliwe jest tu wprowadzenie m.in. urlopów, dni chorobowych, rezerw, zadań nie związanych z przewozem, wolnych oraz dodanie kolejnych zleceń.
W przypadku konieczności znalezienia nowego kierowcy mogącego zrealizować dane zadanie, system automatycznie wyszuka kierowcę i pojazd na zastępstwo.

planer kierowców i pojazdów

Automatyczne przydzielanie zadań

planer grafiku
Automatyczne przydzielanie zleceń ma za zadanie wybrać wolne pojazdy zgodne z parametrami zadania. Znajduje też optymalnych kierowców, minimalizując przekroczenia, oraz dostosuje odpoczynki i czas trwania zlecenia pod każdego z nich.
Miejsce wystąpienia odpoczynków, przerw i ograniczenia nałożone na czasy pracy i jazdy mogą być tworzone osobno dla każdego kierowcy, w efekcie to samo zlecenie może być przez różnych kierowców ukończone w różnym czasie.
O kryteriach proponowanych kierowców decyduje użytkownik. Przykładowo: najkrótszy dojazd, zgodnie z czasem ukończenia przewozu, równoważeniem pracy w firmie itp

wyszukiwarka kierowców i pojazdów

Moduł dyspozytora [wersja MPK]

dyspozycje dzienne
W systemie Harmonium wydzielony został osobny moduł dyspozytora. Pozwala na wystawianie, weryfikację oraz zatwierdzanie kart drogowych. Dyspozytor ma też możliwość podmiany pojazdu oraz kierowcy dla danej służby, jak również edycji czasów i liczników. Podczas edycji danego kierowcy widoczny jest podgląd przypisanej mu części grafiku, wraz z przekroczeniami które są na bieżąco przeliczane. Pozwala to zminimalizować naruszenia tworzone przez dyspozytorów

Rozliczenie

rozliczenie czasu pracy kierowców
System Harmonium automatycznie tworzy kompletną ewidencję czasu pracy kierowców.
Możliwe jest automatyczne połączenie z platformą płacową Harmonium Płace. Dostępny jest również eksport danych do większości systemów płacowych oraz do formatu Excel.

Poniżej znajduje się przykładowe rozliczenie:
Ewidencja czasu pracy kierowców

Raporty

Raporty rozliczenia
Raporty i analizy w systemie Harmonium wspierają zarówno pracę kierowców, planistów i dyspozytorów, jak też księgowości i kadry zarządzającej.
Najistotniejsze raporty w systemie Harmonium to:
 • karty drogowe
 • miesięczny grafik kierowców
 • dzienny grafik kierowców
 • harmonogram kierowcy
 • listy obecności
 • wydruki służb
 • zaświadczenia AETR
 • raporty dni wolnych
 • ewidencja czasu pracy kierowców
 • kontrola uprawnień kierowców
 • kontrola badań technicznych pojazdów
 • raport taryfikatora

Systemy powiązane

Harmonium Tacho System Harmonium Tacho System Harmonium Tacho może zostać zainstalowany jako niezależny system służący do pobierania, kontroli poprawności oraz ewidencji danych z tachografów. Może też współpracować z systemem Harmonium łącząc planowanie przewozów i ich ewidencję.
Pozwala na łączenie w ewidencji przewozów wymagających stosowania tachografów, oraz zwolnionych z tego obowiązku.
W zakres systemu wchodzą następujące moduły:
 • pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • skanowanie wykresówek analogowych
 • kontrola poprawności danych z wbudowanym taryfikatorem
 • tworzenie pełnej ewidencji czasu pracy kierowców
Zobacz więcej

Harmonium Płace System Harmonium Płace System Harmonium Płace służy do tworzenia list płac, rozliczania składek ZUS oraz podatków.
Może być wykorzystywany w firmach o dowolnym profilu, ale szczególnie warto go używać w połączeniu z systemem Harmonium.
Takie połączenie pozwala na szybkie tworzenie list płac: nie trzeba ręcznie wprowadzać ilości przepracowanych godzin. Są one pobierane automatycznie z ewidencji czasu pracy. Dodatkowo system pozwala na wprowadzanie dowolnych dodatków, premii a także innych składników wynagrodzenia.
System umożliwia również tworzenie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11 i PIT-40. Deklaracje można utworzyć w programie, a następnie wysłać za pomocą systemu e-deklaracje.

Zobacz więcej Harmonium Paliwo System Harmonium Paliwo System Harmonium Paliwo jest rozszerzeniem systemu Harmonium umożliwiającym rozliczanie zużycia paliwa na podstawie przejechanych kilometrów oraz ilości zatankowanego paliwa.
Możliwe jest:
 • ustalenie norm zużycia dla poszczególnych typów taborów
 • podział na paliwo własne i obce
 • kontrola zużycia paliwa pod kątem przepałów i oszczędności
 • rozliczenie finansowe kierowców za przepały i oszczędności
Zobacz więcej


Aktualizacje oraz dostosowanie do kolejnych zmian ustawowych bez dodatkowych dopłat!


Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty: KONTAKT
Sprawdź ceny systemu: CENNIK