Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA System Harmonium - Kontrola poprawności, taryfikator

Detlon Software System Harmonium - Kontrola poprawności, taryfikator

Kontrola czasu pracy kierowców w systemie Harmonium odbywa się na każdym etapie planowania oraz realizacji zadań dziennych.
System automatycznie tworzy miesięczny plan pracy kierowców pilnując wszystkich przepisów ustawowych. Grafik stworzony przez system Harmonium nie zawiera przekroczeń. Utworzony plan pracy można następnie ręcznie modyfikować. System kontroluje ręczne modyfikacje i informuje użytkowanika o ewentualnych przekroczeniach.

W przypadku wystąpnienia przekroczeń powstałych np. podczas wprowadzania biezących dyspozycji, system w czytelny graficzny sposób informuje o naruszeniach. Jednocześnie dostępny jest widok taryfikatora kar kierowcy wraz z taryfikatorem kar przedsiębiorcy. Pozwala to na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ewentualnych kar występujących podczas konieczności wprowadzenia nagłych zmian w grafiku. W przypadku konieczości znalezienia nowego kierowcy mogącego zrealizować dane zadanie dzienne, Harmonium potrafi również automatycznie wyszukać najlepszego kierowce na zastępstwo. Przekroczenia widoczne są jedynie przez użytkownika systemu, nie zostają naniesione na wydruki.

Tutaj prezentujemy wycinek taryfikatora kar kierowcy:

TaryfkatorSystem zawiera wszystkie wydruki niezbędne podczas kontroli ITD w firmie oraz kontroli PIP. W przypadku kontroli ITD na drodze, dostępne jest m.in. automatyczne drukowanie zaświadczeń AETR.

Przejdź do opisu systemu Harmonium