Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium - harmonogram czasu pracy kierowców

Detlon Software Zastosowanie i funkcjonalność systemu Harmonium

Moduł rozkładów jazdy umożliwia:
 • wprowadzanie przystanków,

 • wprowadzanie rozkładów jazdy,

 • wprowadzanie odległości oraz kursów dojazdowych,

 • przypisanie pojazdów oraz kierowców do poszczególnych linii,

 • określenie zajezdni, dworców.

Moduł automatycznej generacji służb umożliwia:
 • automatyczne stworzenie służb dla całego rozkładu jazdy,

 • automatyczne stworzenie służb dla wybranych linii lub grup kursów,

 • wprowadzanie odległości oraz kursów dojazdowych,

 • określenie docelowej długości służby, minimalnych i maksymalnych przerw miedzy kursami oraz ich zależności lokalizacyjnych.

Moduł służb umożliwia:
 • edycję służb stworzonych automatycznie,

 • tworzenie oraz edycję własnych służb,

 • kontrolę poprawności utworzonych służb,

 • optymalizację utworzonych służb,

Moduł zleceń umożliwia:
 • tworzenie zleceń cyklicznych, dziennych oraz wielodniowych,

 • Automatyczne uwzględnienie zleceń oraz przewozów nieregularnych w harmonogramie jako 'inny przewóz'.

Moduł schematów umożliwia:
 • stworzenie własnych schematów pracy (np. tydzień rano, tydzień popołudniu),

 • przyporządkowanie określonych służb wybranym kierowcom,

 • narzucenie własnych warunków na tworzony harmonogram.

Moduł automatycznej generacji harmonogramu umożliwia:
 • automatyczną generację harmonogramu z służb,

 • automatyczną generację harmonogramu z rozkładu jazdy,

 • automatyczną generację harmonogramu na podstawie schematów,

 • optymalizację harmonogramu względem formy zatrudnienia poszczególnych kierowców (również system równoważny),

 • personalizację generacji.

Moduł harmonogramu umożliwia:
 • edycję harmonogramu miesięcznego,

 • planowanie urlopów,

 • wprowadzanie dni wolnych, chorobowych, urlopów,

 • obliczanie miesięcznego czasu pracy i godzin nadliczbowych,

Moduł gospodarki taborowej umożliwia:
 • kontrolowanie stanu technicznego pojazdów,

 • kontrolowanie ważności uprawnień pracowników.

Moduł karty pracy umożliwia:
 • automatyczne stworzenie ewidencji czasu pracy kierowcy na podstawie wygenerowanych harmonogramów,

 • wydruk karty pracy.

Moduł raportów umożliwia:
 • wydruki raportu harmonogramu miesięcznego i dziennego,

 • grafik zbiiorczy,

 • informacja o badaniach technicznych pozjazdów oraz uprawnieniach kierowców.

Możliwość połączenia z Platformą "Kadry-Płace"