Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium - harmonogram czasu pracy kierowców

Detlon Software Zastosowanie i funkcjonalność systemu Harmonium

Moduł importów:
 • automatyczny import ze wszystkich wiodących systemów do tworzenia rozkładów jazdy,
 • import z pliku csv,
 • możliwość zdefiniowania własnego formatu importu dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • automatyczny import zmian rozkładów.
Moduł rozkładów jazdy umożliwia:
 • wprowadzanie przystanków,
 • wprowadzanie rozkładów jazdy,
 • wprowadzanie odległości oraz kursów dojazdowych,
 • przypisanie pojazdów oraz kierowców do poszczególnych linii,
 • określenie zajezdni, dworców.
 • podział na linie do 50 km, oraz kursy objęte rozporządzeniem 561.
Moduł automatycznej generacji służb umożliwia:
 • automatyczne stworzenie służb dla całego rozkładu jazdy,
 • automatyczne stworzenie służb dla wybranych linii lub grup kursów,
 • wprowadzanie odległości oraz kursów dojazdowych,
 • określenie docelowej długości służby, minimalnych i maksymalnych przerw miedzy kursami oraz ich zależności lokalizacyjnych.
Moduł służb umożliwia:
 • edycję służb stworzonych automatycznie,
 • tworzenie oraz edycję własnych służb,
 • kontrolę poprawności utworzonych służb,
 • optymalizację utworzonych służb,
Moduł zleceń umożliwia:
 • tworzenie zleceń cyklicznych, dziennych oraz wielodniowych,
 • zarządzanie zleceniami,
 • Automatyczne uwzględnienie zleceń oraz przewozów nieregularnych w harmonogramie jako 'inny przewóz'.
Moduł schematów umożliwia:
 • stworzenie własnych schematów pracy (np. tydzień rano, tydzień popołudniu),
 • przyporządkowanie określonych służb wybranym kierowcom,
 • narzucenie własnych warunków na tworzony harmonogram.
Moduł automatycznej generacji harmonogramu umożliwia:
 • automatyczną generację harmonogramu miesięcznego
 • unikniecie przekroczeń w tworzonym planie pracy
 • optymalizację harmonogramu względem formy zatrudnienia poszczególnych kierowców (również system równoważny),
 • podział na grupy, linie, brygady, lokalizacje,
 • personalizację generacji. Przykładowo praca zmianowa, równoważenie długości zadań dziennych, rezerwy, zarządzanie taborem.
Moduł grafiku umożliwia:
 • edycję harmonogramu miesięcznego,
 • planowanie urlopów,
 • wprowadzanie dni wolnych, chorobowych, urlopów, rezerw i innych,
 • wygodne wprowadzanie bieżących zamian i dyspozycji,
 • graficzne informację o przekroczeniach utworzonych podczas bieżących dyspozycji,
 • automatyczne przeliczenie przekroczeń w taryfikatorze,
 • obliczanie czasów pracy, godzin nadliczbowych, długości odpoczynków, ilości dni wolnych i wiele innych
Moduł dyspozytora umożliwia:
 • szybkie i wygodne wprowadzanie dyspozycji,
 • automatyczna, bieżąca kontrola poprawności z natychmiastową informacją o ewentualnych naruszeniach,
 • weryfikacja,
 • wystawianie kart drogowych.
Moduł gospodarki taborowej umożliwia:
 • kontrolowanie stanu technicznego pojazdów,
 • kontrolowanie ważności uprawnień pracowników.
Moduł karty pracy umożliwia:
 • automatyczne stworzenie ewidencji czasu pracy kierowcy na podstawie wygenerowanych harmonogramów,
 • wydruk karty pracy,
 • możliwość eksportu ewidencji kierowców.
Moduł raportów umożliwia:
 • wydruki raportu harmonogramu miesięcznego i dziennego,
 • ewidencja czasu pracy kierowców,
 • karta czasu pracy kierowcy,
 • karty drogowe,
 • grafik zbiorczy miesięczny ,
 • grafik dzienny ,
 • listy obecności,
 • wydruki służb,
 • zaświadczenia AETR,
 • raporty dni wolnych,
 • raport taryfikatora,
 • informacja o badaniach technicznych pojazdów oraz uprawnieniach kierowców,
 • i wiele innych.
Możliwość połączenia z Systemem "Harmonium Tacho", "Harmonium Płace" oraz "Harmonium Paliwo"
Przejdź do opisu systemu Harmonium