Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium Odpady - planowanie i realizacja odbioru odpadów
System Harmonium Odpady - Specyfikacja produktu

Rozkład jazdy grafik ewidencja

System Harmonium Odpady - do planownaia i realizacji odbioru odpadów
 • Planowanie przewozu,
 • Grafik kierowców i pojazdów,
 • Harmonogram odbioru,
 • Zlecenia cykliczne i okazjonalne,
 • Lokalizacje GPS,
 • Rozliczanie czasu pracy
Słowo wstępne

Brygady komunikacja miejska i podmiejska
Harmonium odpady to system komputerowy zapewniajacy wygodne prowadzenie przedsiębiorstw zajmujących się wywozem odpadów, oraz realizujących dodatkowe przewozy.
System Harmonium odpady wspiera pracę od rozkładu wywozów przez planowanie miesięczne, bieżące dyspozycje po pełne rozliczenie czasu pracy.
Uwzględnia warunki ustawowe obowiązujące zarówno kierowców jak również pozostałych pracowników. Potrafi w pełni automatycznie stworzyć grafik pracowników i pojazdów zgodny ze specyfiką pracy w Państwa przedsiębiorstwie, umożliwiając definiowanie szeregu własnych warunków i schematów generacji bez ryzyka przypadkowego wystąpienia przekroczeń ustawowych.

Część możliwości:
 • Planowanie pracy kierowców oraz pozostałych pracowników zgodne z warunkami ustawowymi,
 • Automatyczne tworzenie grafików z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa,
 • Automatyczne przydzielanie pojazdów,
 • Obsługa zleceń cyklicznych i okazjonalnych,
 • Wygodne bieżące zmiany w grafiku,
 • Kontrola przekroczeń ustawowych,
 • Łączenie planu i realizacji,
 • Kontrola trasy z GPS,
 • Powiadomienia dla pracowników,
 • Automatyczny harmonogram odbioru,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • planowanie zarówno dla przewozów z tachografem jak i wyłączonych z rozporządzenia 561/2006.
zadania dzienne
W zależności od specyfiki pracy w przedsiębiorstwie system uwzględnia wszystkie przepisy wynikające m.in. z rozporządzenia 561/2006, ustawy o czasie pracy kierowców, oraz przepisy kodeksu pracy.

Harmonium umożliwia optymalizację grafików, planowanie urlopów, brygady, zarządzanie taborem, przydzielanie obszarów pracownikom, wygodę wprowadzania bieżących zmian, tworzenie raportów, kontrolę lokalizacji i wiele innych

Zadanie dzienne, brygady

Zadanie dzienne, brygady
Zadania dzienne na etapie planowania przydzielane są kierowcom. Mogą być tworzone ręcznie, lub wygenerowane automatycznie. System sprawdza tworzone służby pod kontem poprawności (m.in. przerwy, czasy pracy, jazdy, długość zadania, poprawność czynności) aby uniknąć planowania niepoprawnych zadań.

Zadania dzienne mogą być przeznaczone dla brygad skłądających się z kierowcy oraz dodatkowych pracowników, którym na czas przejazdu nalicza się czas pracy. Brygady mogą być stałe lub zmienne.
Zadania dzienne można modyfikować w dowolnej chwili. Jeśli podczas ręcznej edycji pojawi się naruszenie, system informuje o tym przy pomocy czytelnych komunikatów.
Zadanie kierowcy

Planowanie

Zadanie dzienne, brygady
Moduł planowania pozwala na automatyczne, wygodne i szybkie stworzenie grafiku z uwzględnieniem specyfiki pracy w Państwa przedsiębiorstwie. System Harmonium w sposób najbardziej optymalny przydziela zadania dzienne pracownikom, dostosowując wybór zadań do systemu zatrudnienia i wcześniejszych zadań każdego pracownika.

Automatycznie tworzony grafik zachowuje zgodność z ustawą o czasie pracy kierowców, a także dla zatrudnionych na umowę o pracę, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy. Zachowane są m.in. odpowiednie odpoczynki, przerwy, czasy pracy, czasy jazdy i inne.

Najważniejsze możliwości modułu planowania:
 • praca w brygadach, praca zmianowa, załogowa,
 • tworzenie własnych schematów pracy kierowcy lub grupy pracowników (np.praca w wybrane dni, praca na określone zmiany),
 • przypisanie kierowców do obszarów lub zadań dziennych,
 • planowanie urlopów, uwzględnienie dni chorobowych,
 • efektywna praca na część etatu,
 • uwzględnienie wszystkich form zatrudnienia,
 • określanie dni specjalnych,
 • tworzenie rezerw,
 • uwzględnianie dodatkowych zleceń,
 • zarządzanie taborem
Grafik i bieżące dyspozycje

Grafik i bieżące dyspozycje
Panel grafiku zapewnia czytelny widok całego miesiąca z możliwością szybkiego i wygodnego wprowadzenia wszelkich zmian w zaplanowanym miesiącu. Po dokonaniu dowolnej zmiany (np. przeniesienie zadania dzienneg innemu kierowcy) na bieżąco przeliczane są czasy niezbędne do rozliczenia.
Na tym poziomie dostępna jest równiez wyszukiwarka wolnych pracowników i pojazdów mogących zrealizować wybrane zadanie. W przypadku konieczności znalezienia nowego pracownika mogącego zrealizować dane zadanie dzienne, system Harmonium Odpady Potrafi automatycznie wyszukać dostępną osobę.
Planowanie urlopów, dni chorobowych, automartczne wyszukiwanie zastępstwa.

Grafik kierowców

Harmonogramy wywozu

Harmonogramy wywozu
System Harmonium odpady umożliwia automatyczne tworzenie harmonogramów wywozu dla zadanego obszaru, określonych ulic lub miejscowości.
Istnieje możliwość definiowania własnych typów wywozu.

Grafik kierowców

Zlecenia cykliczne i okazjonalne

Zlecenia
Moduł zleceń pozwala na wygodne wprowadzanie okazjonalnych zleceń odbioru, również wieloetapowych. System automatycznie wygeneruje jedno lub wiele zadań dziennych zawierających odpowiednie czasy pracy oraz przerwy. Zadania te zostaną następnie przypisane kierowcom i pojazdom. W zleceniu wystarczy wprowadzić jedynie istotne dla nas kwestie jak godzina odbioru oraz czas na załadunek. Zlecenie może mieć od razu przypisany pojazd i kierowcę, wtedy wszystkie przerwy, czasy pracy i dyżury zostaną do nich dostosowane. Można też skorzystać z automatu proponującego optymalnych kierowców i pojazdy zgodnie z wybranymi kryteriami.

Zlecenie odbioru odpadów

Rozliczenie, faktury i inne raporty

Rozliczenie, faktury i inne raporty
Raporty i analizy w systemie Harmonium odpady wspierają zarówno pracę planistów, kierowców, pracowników wywozu, jak też księgowości i kadr zarządzających.

Wybrane raporty:
 • grafiki kierowców,
 • grafiki pracowników,
 • plan pracy pojazdów,
 • harmonogram wywozu,
 • listy obecności,
 • wydruki zadań,
 • realizacja wywozów,
 • raporty dni wolnych,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kontrola uprawnień kierowców,
 • kontrola badań techn. pojazdów,
 • i wiele innych
Rozliczenie kierowców

Systemy powiązane

Harmonium Tacho System Harmonium Tacho System Harmonium Tacho może zostać zainstalowany jako niezależny system służący do pobierania, kontroli poprawności oraz ewidencji danych z tachografów. Może też współpracować z systemem Harmonium łącząc planowanie przewozów i ich ewidencję.
Pozwala na łączenie w ewidencji przewozów wymagających stosowania tachografów, oraz zwolnionych z tego obowiązku.
W zakres systemu wchodzą następujące moduły:
 • pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
 • skanowanie wykresówek analogowych
 • kontrola poprawności danych z wbudowanym taryfikatorem
 • tworzenie pełnej ewidencji czasu pracy kierowców
Zobacz więcej

Harmonium Płace System Harmonium Płace System Harmonium Płace służy do tworzenia list płac, rozliczania składek ZUS oraz podatków.
Może być wykorzystywany w firmach o dowolnym profilu, ale szczególnie warto go używać w połączeniu z systemem Harmonium.
Takie połączenie pozwala na szybkie tworzenie list płac: nie trzeba ręcznie wprowadzać ilości przepracowanych godzin. Są one pobierane automatycznie z ewidencji czasu pracy. Dodatkowo system pozwala na wprowadzanie dowolnych dodatków, premii a także innych składników wynagrodzenia.
System umożliwia również tworzenie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11 i PIT-40. Deklaracje można utworzyć w programie, a następnie wysłać za pomocą systemu e-deklaracje.

Zobacz więcej Harmonium Paliwo System Harmonium Paliwo System Harmonium Paliwo jest rozszerzeniem systemu Harmonium umożliwiającym rozliczanie zużycia paliwa na podstawie przejechanych kilometrów oraz ilości zatankowanego paliwa.
Możliwe jest:
 • ustalenie norm zużycia dla poszczególnych typów taborów
 • podział na paliwo własne i obce
 • kontrola zużycia paliwa pod kątem przepałów i oszczędności
 • rozliczenie finansowe kierowców za przepały i oszczędności
Zobacz więcej