Oprogramowanie dla transportu
strona główna - oprogramowanie dla firm transportowych
kontakt - Detlon Software
Połączenie z serwisem
strona główna | napisz do nas | połącz z serwisem
Oprogramowanie dla transportu oraz systemy ERP
OFERTA Harmonium - harmonogram czasu pracy kierowców

Detlon Software Korzyści biznesowe z zastosowania systemu Harmonium


Oszczędność czasu
Algorytmy optymalizujące przydzielanie kursów kierowcom zapewniają szybkie i efektywne tworzenie harmonogramów. Każda edycja rozkładu jazdy lub też zmienienie ilości kierowców w przypadku ręcznego tworzenia harmonogramu wymaga wiele pracy i wysiłku. Również uwzględnienie specyfiki każdego miesiąca sprawia że jest to zajęcie żmudne oraz narażone na błędy. Dzięki programowi harmonium wszelkie obliczenia oraz optymalizację wykonuje za nas komputer w krótkim czasie znajdując najlepsze rozwiązanie

Obniżenie kosztów
Dobre rozdzielenie kursów pomiędzy kierowców, pozwalające jednocześnie znaleĽć słabe punkty danego rozkładu jazdy pozwala wyeliminować z rozkładu kursy nie rentowne oraz zmodyfikować rozkład tak, aby lepiej wykorzystać zasoby ludzkie. Z drugiej strony optymalne przydzielenie istniejących kursów kierowcom pozwala określić ilość kierowców niezbędnych do realizacji danego rozkładu jazdy.

Bezpieczeństwo podczas kontroli
Zgodność z ustawą o czasie pracy kierowców oraz z przepisami kodeksu pracy zapewnia bezpieczeństwo podczas kontroli z Inspekcji Transportu Drogowego. Dodatkowo system kontroluje spójność danych pomiędzy poszczególnymi miesiącami. Posiadanie poprawnych harmonogramów pozwoli na uniknięcie częstych kontroli, oraz kar finansowych wynikających z braku harmonogramów oraz posiadania błędnych harmonogramów.

Kontrola czasu pracy kierowców
Dostęp do harmonogramów z poprzednich miesięcy pozwala na kontrolę czasu pracy kierowców zarówno w miesiącu bieżącym jak i poprzednich. Informacja o kursach realizowanych przez danego kierowcę oraz ich analiza wpływa też na wzrost skuteczności podejmowanych decyzji i działań.

Wygodne zarządzanie rozkładem jazdy
Automatyczne (z możliwością ręcznej edycji) generowanie służb będących dziennym pakietem kursów dla jednego kierowcy pozwala na wygodną analizę realizowanych przebiegów. Dzięki temu łatwo wyłowić kursy problematyczne w łączeniu z innymi oraz wprowadzić korekty. Kontrola nad rozkładem jazdy wpływa na efektywność funkcjonowania firmy.

Raporty
Podstawowym raportem jest harmonogramem kierowcy zawierający wszystkie obowiązkowe pola. Ponadto system umożliwia wydruk karty pracy kierowcy. Kolejnym wydrukiem jest grafik miesięczny wszystkich kierowców służący np. do powieszenia w widocznym miejscu w firmie. Część elementów wyświetlanych w raportach jest opcjonalna, decyzja które z nich należy uwzględnić w raportach należy do Państwa.